Reserviupseerikurssin 251 kurssijuhlan kuljetusten aikataulusta tulee tietoa myöhemmin.