Oppilaskunta

RESERVIUPSEERIKOULUN OPPILASKUNTA
PL 71 / Kadettikoulunkatu 6
49401 Hamina

Oppilaskunnan päivystys
(0299) 461 189

Oppilaskunnan kuraattori
Yliluutnantti Kari Komppa
kuraattori.ruk@gmail.com
Puhelin (0299) 461 181

Oppilaskuntakokelas
Upseerikokelas Samuli Heikkinen
kokelas@oppilaskunta.net
Puhelin 044 209 0210

Yleiset asiat

Oppilaskunnan puheenjohtaja

puheenjohtaja@oppilaskunta.net

Oppilaskunnan pääsihteeri

paasihteeri@oppilaskunta.net

Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys

Toimistosihteeri
kannatus.yhdistys@ruk.inet.fi
Puhelin (0299) 461 186
PL 31 / Kadettikoulunkatu 6
49401 Hamina

Ilmoitushankinta

Ilmoitushankintajaoston puheenjohtaja

Uo. Rihkola

Puh. 0442554558

ilmoitushankinta@oppilaskunta.net

Kuljetusjaosto

Kuljetusjaoston puheenjohtaja

Uo. Junnila

Puh. 0440105310

kuljetus@oppilaskunta.net

Kurssijuhlajaosto

Kurssijuhlajaoston puheenjohtaja

Uo. Heinonen

Puh. 0504388381

kurssijuhla@oppilaskunta.net

Hengellinen jaosto

Hengellisen jaoston puheenjohtaja

Uo. Rasa

Puh. 0400560249

hengellinen@oppilaskunta.net

Tiedotusjaosto

Tiedotusjaoston puheenjohtaja

Uo. Murtoperä

Puh. 0442581412

tiedotus@oppilaskunta.net

Kulttuurijaosto

Kulttuurijaoston puheenjohtaja

Uo. Jämsä

Puh. 0453152766

kulttuuri@oppilaskunta.net

Kurssikirjajaosto

Kurssikirjajaoston puheenjohtaja

Uo. Runsten

Puh. 0403564150

kurssikirja@oppilaskunta.net

Urheilujaosto

Urheilujaoston puheenjohtaja

Uo. Peräkylä

Puh. 0443557770

urheilu@oppilaskunta.net

Talousjaosto

Talousjaoston puheenjohtaja

Uo. Rönty

Puh. 0453269818

talous@oppilaskunta.net

Sosiaalijaosto

Sosiaalijaoston puheenjohtaja

Uo. Kanervo

Puh. 0404152149

sosiaali@oppilaskunta.net

Historiajaosto

Historiajaoston puheenjohtaja

Uo. Kokkonen

Puh. 0451384072

historia@oppilaskunta.net

ATK-jaosto

ATK-jaoston puheenjohtaja

Uo. Farkhapur

Puh. 0451684622

atk@oppilaskunta.net