EDUSTAJISTO

Reserviupseerikurssin oppilaskunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää oppilaskunnan edustajisto, jossa istuu edustaja jokaisesta joukkueesta, johtueesta ja jaoksesta. Edustajiston jäsenet valitaan upseerioppilaiden keskuudesta yksikkövaaleissa.

Edustajiston tehtäviin kuuluu kurssilaisten edunvalvonta, oppilaskunnan hallituksen valinta käsittelemiensä hakemusten ja esittelytilaisuuden haastattelujen perusteella, hallituksen toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä niiden toteutumisen valvominen.

Edustajisto kokoontuu kurssin aikana sääntömääräisesti kolme kertaa ja tarvittaessa kutsutaan koolle ylimääräisiä kokouksia esimerkiksi hallituksen kokoonpanon muuttuessa.