JAOSTOT

KURSSIJUHLAJAOSTO

Kurssijuhlajaosto vastaa valtakunnan kakkosjuhlien järjestämisestä. Reserviupseerikurssista toiseen kurssijuhla on koonnut upseerioppilaat aveceineen Haminaan palvelusajan kohokohdaksi nousseeseen kurssijuhlaan nauttimaan yhdessäolosta, esiintyjistä ja tietysti kurssilaisten suunnittelemasta Speksistä.


KURSSIKIRJAJAOSTO

Kurssikirjajaoston työnsarkaan kuuluu kurssin tapahtumien, henkilöiden ja tunnelman tallentaminen kansien väliin. Kurssikirja on perinteinen osa reserviupseerikurssin käymistä ja kirjat koristavat monen suomalaisen kodin kirjahyllyjä.


ILMOITUSHANKINTAJAOSTO

Ilmoitushankinta-jaosto vastaa kurssikirjaan tulevien mainosten myynnistä. Myyntiä toteuttaa jokainen kurssilainen ja sen tuottamat varat käytetään oppilaskuntatoiminnan pyörittämiseen.


KULJETUSJAOSTO

Kuljetusjaosto vastaa 600 kurssilaisen lomakyydeistä yhteistyössä Reserviupseerikoulun järjestösihteerin kanssa. Lisäksi kuljetusjaosto hoitaa upseerioppilaiden avecit kodeistaan ympäri Suomea kurssijuhlaan Haminaan ja takaisin.


URHEILUJAOSTO

Urheilujaosto vastaa upseerioppilaiden liikuntamahdollisuuksista kurssilla. Vapaa-ajalla järjestettävät VLK-kerhot ja yksiköiden välinen RUK-CUP pistävät kurssilaiset hikoilemaan erilaisten tapahtumien parissa.


SOSIAALIJAOSTO

Sosiaalijaoston työtehtäviin kuuluu kurssilaisten hyvinvointi ja edunvalvonta. Sosiaalijaosto järjestää upseerioppilaille metsästyskurssin, tanssikurssin, verenluovutusta ja monia muita vapaa-ajanviettotempauksia.


KULTTUURIJAOSTO

Kulttuurijaoston harteilla on kurssin kuoron, bändin ja Speksin kokoaminen. Kurssin taiteellisimmat ja äänekkäimmät persoonat jaoston puheenjohtaja johdollaan tarjoilevat upseerioppilaille korkeakulttuuria läpi kurssin.


TALOUSJAOSTO

Talousjaoston nurkkauksessa hyrräävät laskukoneet päivästä toiseen. Jaoston päätehtävänä on kurssin budjetin laatiminen ja sen valvominen sekä kurssituotteiden suunnittelu ja tilaaminen.


ICT-JAOSTO

ICT-jaosto on elintärkeä osa oppilaskunnan työskentelyä. Oppilaskunnan tietokoneet, tulostimet ja tallennusvälineet ovat jaoston valvoan silmän alla ja ongelmien ilmetessä he korjaavat ja huoltavat välineet taas käyttökuntoon.


TIEDOTUSJAOSTO

Tiedotusjaosto vastaa kurssin ja oppilaskunnan välisestä viestinkulusta sekä erilaisten Sohlo-infolehtisten toimittamisesta ja yhdessä ATK-jaoston kanssa ylläpitää oppilaskunnan nettisivuja ja sosiaalista mediaa. Lisäksi, yhteistyössä kurssikirjajaoston kanssa, jaosto tuottaa kurssille erilaisia painotuotteita, kuten kurssijulisteen ja kokelastupajulisteen. Yksi tiedotusjaoston tärkeimmistä tehtävistä on myös kurssin logon suunnittelu ja toteutus.


HENGELLINEN JAOSTO

Hengellisen jaoston huomaan uskotaan upseerioppilaiden hengellinen hyvinvointi. Kauneimmat joululaulut, ilta- ja kenttähartaudet tuovat vastapainoa kiireiselle sotilaskoulutukselle.


HISTORIAJAOSTO

Historiajaosto toimii laajalti yhteistyössä Kannatusyhdistyksen kanssa RUK-museon ylläpidon ja esittelyn merkeissä. Jaosto toimi myös Reserviupseerikoulun perinteiden ylläpitäjänä ja Oppilaskunnan arkistona.