Reserviupseerikurssi 257

Syksy tuo mukanaan uuden reserviupseerikurssin 257. Kurssi aloitetaan 7.11.2020 Haminan Reserviupseerikoululla. Kurssille tulevat noin 600 upseerioppilasta aloittavat yhtenä osastona virkistävien lomien jälkeen

Kurssin kesto on muuttunut 16 viikosta 14 viikkoon. Viime kurssista oppineina kurssin järjestelyitä on muokattu ja hiottu paremmaksi niin että opetuksen taso sekä henkilökunnan ja varusmiesten jaksaminen pysyvät RUK:n korkean tason mukaisina poikkeusoloista huolimatta