RU-kurssin 259 nimeksi on valittu Hehku

“Voit lähteä RUK:sta, mutta RUK ei lähde sinusta”.
Me olemme ne, joiden taitoihin tämä maa luottaa, mikäli joudumme
tulevaisuudessa maksamaan vapaudestamme äärimmäisen hinnan. Me olemme ne,
jotka eivät taivu vihollisen painostuksesta tai tuntemattoman edessä. Me olemme
ne, joiden sisimmän on hehkuttava tulikiveä kuumempana läpi hyisten ja pimeiden
pakkasöiden. Kylmän viiman piiskatessa ja lumen täyttäessä maan, me emme ole
kylmissämme, sillä sisällämme palaa sammumaton hehku. Me olemme ne, jotka
valavat alaisiin uskoa yön pimeimpinä hetkinä silloin, kun toivo ei hehku pimeyden,
pelon ja epävarmuuden kuoren läpi. Me olemme ne, jotka johtavat joukkueemme
rohkeasti läpi pimeän kohti sarastavaa aamua.
Reserviupseerikoulu on arvostettu instituutio, joka jo vuodesta 1920 on kouluttanut
sodan ajan upseereja. Täällä syvennytään, sovelletaan, opitaan ja ymmärretään
asioita, johon tavallisella varusmiehellä ei ole mahdollisuutta. Saamme taitoa,
tietoa ja kokemuksia, jotka sitovat meidät ikuisiksi ajoiksi yhteen “RUKkilaisina”.
Tämä 100 päivän kurssi on lyhyt, mutta sen aikana opitut asiat eivät lähde meistä
kulumalla pois vaan, ne jäävät hehkumaan meihin.
Meissä upseerioppilaissa hehkuu into, mielenkiinto, sitoutuminen uuden
oppimiseen sekä itsensä likoon laittamiseen. Mielessämme on menneiden
sukupolvien urotyöt ja ne suuret uhraukset, joista he luopuivat itsenäisen maamme
puolesta. Me pidämme myös huolta, että sotiemme veteraanien sisukas “Kaveria ei
jätetä” – asenne siirtyy eteenpäin. Upseerioppilaina me varmistamme, että tämä
sisäinen hehku ja arvostus siirtyy seuraavalle saapumiserälle, ikäluokalle ja
tulevalle RUKkilaiselle.
Tätä luonteenpiireettä ja kokemusta, joka on myös kurssin 259 nimi, kuvaa
parhaiten sana Hehku.

Hehku-kurssin logo