Lippu v2Leijona v2

Keväällä 1952 Reserviupseerikoulun 74.kurssin oppilaskunta totesi, ettei toiminta ollut mahdollista pelkästään oppilaiden omin voimin. Tämän seurauksena koulun johtajana toiminut eversti Tauno Viljanen ja oppilaskunnan puheenjohtaja upseerioppilas Erkki Vartiainen esittivät yhdistyksen perustamista oppilaskuntatoiminnan tukemiseksi ja ehdotuksen pohjalta Kannatusyhdistys perustettiin 25.11.1952.

lippu 2 v2

Sääntöjen mukaan: ”Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Reserviupseerikoulun Oppilaskuntaa sen toimiessa Reserviupseerikoulun johtajan hyväksymien sääntöjen mukaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii varoja RUK:n Oppilaskunnan tarpeisiin, rahoittaa Reserviupseerikoulun sellaisia hankintoja, jotka on tarkoitettu sen oppilaiden hyväksi, huolehtii oppilaskuntatoiminnan jatkuvuudesta, harjoittaa RUK:n ja sen oppilaskunnan perinteiden säilyttämiseksi julkaisutoimintaa, ylläpitää RUK-museota sekä tarvittaessa ryhtyy muihinkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin toimiin.”

Hallitus v2

Toimisto v2

vuosikokous v2Yhdistyksen organisaatio toimii linjassa vuosikokous – hallitus – yhdistyksen toimisto. Yhdistyksessä jäseniä on noin 750 henkeä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 6-9 jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Vähintään kahden jäsenen tulee olla reserviupseereita. Hallituksen puheenjohtajana toimii eversti (res.) Eero Lauri. Yhdistyksen toimistolla työskentelevät toiminnanjohtaja eversti evp Jukka Hellberg ja toimistosihteeri Sari Mäenpää.

Oppilaskunta ja kannatusyhdistys

Oppilaskunta ja kannatusyhdistys v2

Kannatusyhdistys tukee oppilaskuntaa vastaamalla siitä, että oppilaskunnalla on käytössä kurssin aikana tarvittavat määrärahat, vakuutukset, ATK-laitteet ja muut toiminnan edellytykset noin 20 tehtävänsä toteuttamiseksi. Tavoitteina ovat ikimuistoinen kurssijuhla, laadukas kurssikirja, onnistunut ilmoitushankinta, perinteiset kurssituotteet sekä kurssitapahtumien dokumentointi museoon. Toiminnanjohtaja osallistuu päivittäin oppilaskuntatyön ohjaamiseen.

KANNIKE3KANNIKE6

KANNIKE4

Menossa olevan kurssin lisäksi kannatusyhdistys tukee RUK:n ja oppilaskuntien toimintaa-ajallisesti pitkään vaikuttavilla projekteilla. Yhdistys on lahjoittanut esimerkiksi Haminan Sotilaskotiyhdistyksen käyttöön nelivetoisen maastosotilaskotiauton syksyllä 2005. Kannatusyhdistys vastaa RUK-museon ylläpitämisestä. Museolla käy vuosittain reilut 6000 vierasta. Museossa on esillä yli 900 esinettä, asiakirjaa ja kuvaa aina arvomerkeistä kenttätykkeihin saakka. Museotoimikuntaa johtaa majuri evp Veli-Matti Hartikainen. Museo on avoinna kesäaikana tiistaista sunnuntaihin klo 10.00 – 16.00 ja muulloin tilauksesta.