KURSSITUOTTEET

Reserviupseerikurssin käymiseen liittyy monia perinteitä ja tunnuksia. Kurssin aikana oppilaskunta järjestää upseerioppilailleen mahdollisuuden hankkia erilaisia kurssituotteita muistoksi palveluksestaan RUK:ssa.

KURSSIPUUKKO

Vuonna 1959 kurssi 99 valitsi RUK:n historian ensimmäiseksi kurssipuukoksi Lapin Rajavartioston sissipuukon. Lainattu puukkomalli ei kuitenkaan tuntunut sopivalta ja samainen kurssi alkoikin suunnitella omaa puukkomallia. Uusi, suomalaista joukkueenjohtajaa kuvaava kurssipuukko jaettiin ensimmäistä kertaa kurssilla 100 ja aina kurssiin 252 asti se onkin odottanut upseerioppilaita Kirkkojärven marssin jälkeen punkalla. Kurssista 253 alkaen kurssipuukko on ansaittu Johtamisharjoituksen jälkeen.

Perinteisen kurssipuukon lisäksi kurssilla on mahdollisuus hankkia erilaisia erikoispuukkoja, kuten Sissi- tai pioneeripuukko. Perinteisen puukon hinta voi vaihdella hieman kursseittain.

KURSSIPUKU JA -KASSI

Oppilaskunta suunnittelee jokaisella kurssilla yhteisen verryttelyasun, jonka jokainen upseerioppilas voi tilata omalla aselajitunnuksella ja nimellään höystettynä. Lisäksi pakettiin on mahdollista tilata kurssikassi. Kurssipuku on puolustusvoimien tunnustama ja sitä voidaan käyttää virallisen verryttelyasun tilalla.

KURSSIKIRJA

Oppilaskunnan kurssikirjajaoston tehtävänä on koostaa kurssista, ajankohtaisista tapahtumista ja haastatteluista kurssikirja, joka kiteyttää 14 viikkoisen kokemuksen kansien väliin. Kurssikirja on jokaiselle kurssilaiselle ilmainen ja se postitetaan paluujoukko-osastoon muutaman kuukauden kuluessa kurssin päättymisestä. Kirjaan kerätään ilmoitushankinnalla mainoksia, joista saaduilla rahoilla mahdollistetaan oppilaskunnan toimintaa, kuten ilmaisen kurssikirjan.