OPPILASKUNNAN HALLITUS

Oppilaskunnan toimintaa johtaa edustajiston valitsema toimeenpanovaltaa käyttävä hallitus. 

Hallitus koostuu puheenjohtaja ja pääsihteeristä sekä 12 muusta hallituksen jäsenestä. 12 hallituksen jäsentä johtaa jokainen omaa jaostaan, jotka vastaavat oman sektorinsa toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hallituksen ja koko oppilaskunnan toimintaa johtaa hallituksen puheenjohtaja apunaan pääsihteeri.

Puheenjohtaja toimii oppilaskuntakomppanian päällikkönä. Hänen tehtäväkenttäänsä kuuluu pääasiallisesti oppilaskunnan yleinen johtaminen ja ulkoinen edustaminen. Puheenjohtaja johtaa ja suunnittelee hallituksen toimintaa sekä toimii puheenjohtajana  hallituksen sekä edustajiston kokouksissa. Lisäksi puheenjohtaja edustaa oppilaskuntaa koulun ja kurssin kantahenkilökunnan suuntaan sekä muissa virallisissa yhteyksissä vastaten näin oppilaskunnan yhteistyösuhteista.

Pääsihteeri toimii oppilaskuntakomppanian vääpelinä. Hänen pääasiallinen tehtäväkenttänsä muodostuu oppilaskunnan yleisen järjestyksen ylläpidosta sekä asiakirjavalmistelusta. Pääsihteeri valmistelee hallituksen ja edustajiston kokousten kokouskutsut ja asialistat sekä laatii kokousten pöytäkirjat yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Puheenjohtajan ja pääsihteerin lisäksi oppilaskunnassa toimii hallitusten jäsenten alaisuudessa 12 jaostoa:

 • Kurssijuhlajaosto
 • Kurssikirjajaosto
 • Ilmoitushankintajaosto
 • Kuljetusjaosto
 • Urheilujaosto
 • Sosiaalijaosto
 • Kulttuurijaosto
 • Talousjaosto
 • ICT-jaosto
 • Tiedotusjaosto
 • Hengellinen jaosto
 • Historiajaosto

Oppilaskunnan hallituksen yhteystiedot löytyvät täältä