OPPILASKUNTA

Reserviupseerikoulun oppilaskunnan muodostaa kahdesti vuodessa järjestettävän maavoimien reserviupseerikurssin upseerioppilaat.

Oppilaskunta vastaa Puolustusvoimien varusmiestoimikunnille määräämistä tehtävistä. Sen toiminta on kuitenkin muiden joukko-osastojen varusmiestoimikuntia laajempaa.

Reserviupseerikoulun oppilaskunnan tehtävinä ovat

  • kehittää jäsenistönsä ja kantahenkilökunnan keskinäisiä suhteita
  • luoda jäsenistöönsä yhteenkuuluvuuden tunnetta
  • edistää jäsenistönsä harrastustoimintaa
  • huolehtia jäsenistönsä viihtyvyydestä
  • parantaa jäsenistönsä sosiaalisia oloja
  • vastata kurssituotteiden suunnittelusta ja hankinnasta

Oppilaskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää jäsenistön valitsema edustajisto, mutta käytännössä toimintaa johtaa toimeenpanovaltaa käyttävä hallitus. Hallituksen alaisuudessa toimii jaostoja, jotka puheenjohtajiensa johdolla vastaavat oman sektorinsa toiminnan suunnittelusta sekä toteuttamisesta.

Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat kantahenkilökuntaan kuuluva kuraattori sekä varusmiesjohtaja – oppilaskuntakokelas. Oppilaskuntakokelas valitaan edellisen kurssin hallituksesta ohjaamaan seuraavaa hallitusta ja kehittämään oppilaskuntatyötä. Lisäksi toimintaa tukee Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry työntekijöineen.

Oppilaskunnalla on oma toimistonsa – niin kutsuttu Kanakoppi, jossa hallitus ja jaostot työskentelevät pääosin iltaisin. Päivisin toimistolla työskentelee oppilaskunnan päivystäjä, joka hoitaa toimintaan liittyviä juoksevia tehtäviä.

EDUSTAJISTO