Oppilaskunta

RESERVIUPSEERIKOULUN OPPILASKUNTA
PL 71 / Kadettikoulunkatu 6
49401 Hamina

Oppilaskunnan päivystys
(0299) 461 189

Oppilaskunnan kuraattori
Yliluutnantti Kari Komppa
kuraattori.ruk@gmail.com
Puhelin (0299) 461 181

Oppilaskuntakokelas
Upseerikokelas Samuli Heikkinen
kokelas@oppilaskunta.net
Puhelin 044 209 0210

Yleiset asiat

Oppilaskunnan puheenjohtaja

puheenjohtaja@oppilaskunta.net

Oppilaskunnan pääsihteeri

paasihteeri@oppilaskunta.net

Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys

Toimistosihteeri
kannatus.yhdistys@ruk.inet.fi
Puhelin (0299) 461 186
PL 31 / Kadettikoulunkatu 6
49401 Hamina

Ilmoitushankinta

Ilmoitushankintajaoston puheenjohtaja

ilmoitushankinta@oppilaskunta.net

Kuljetusjaosto

Kuljetusjaoston puheenjohtaja

kuljetus@oppilaskunta.net

Kurssijuhlajaosto

Kurssijuhlajaoston puheenjohtaja

kurssijuhla@oppilaskunta.net

Hengellinen jaosto

Hengellisen jaoston puheenjohtaja

hengellinen@oppilaskunta.net

Tiedotusjaosto

Tiedotusjaoston puheenjohtaja

tiedotus@oppilaskunta.net

Kulttuurijaosto

Kulttuurijaoston puheenjohtaja

kulttuuri@oppilaskunta.net

Kurssikirjajaosto

Kurssikirjajaoston puheenjohtaja

kurssikirja@oppilaskunta.net

Urheilujaosto

Urheilujaoston puheenjohtaja

urheilu@oppilaskunta.net

Talousjaosto

Talousjaoston puheenjohtaja

talous@oppilaskunta.net

Sosiaalijaosto

Sosiaalijaoston puheenjohtaja

sosiaali@oppilaskunta.net

Historiajaosto

Historiajaoston puheenjohtaja

historia@oppilaskunta.net

ATK-jaosto

ATK-jaoston puheenjohtaja

atk@oppilaskunta.net